Gespecialiseerde administratieve dienstverlener
voor kerken en diaconieën!

Uw voordeel

Actuele kennis

Kennis van kerkelijke administraties, opgebouwd vanuit jarenlange ervaring, is het stevige fundament van de financiële dienstverlening, die het Kerkelijk Bureau Salland te bieden heeft. Een dienstverlening die tevens gekenmerkt wordt door actualiteit. De zich steeds wijzigende regelgeving maakt dat noodzakelijk. De eigentijdse kennis en ervaring, waardoor het Kerkelijk Bureau Salland zich onderscheidt van algemene administratiekantoren, kan direct en adequaat in de kerkelijke administratie worden toegepast.

Breed aanbod

Het brede aanbod is even kenmerkend als evident. Want ook in een kerkelijke administratie komen alle financieel-economische aspecten aan de orde. Specifieke kennis van zowel de kerkelijke administraties als van loontechnische zaken, verwerking van de geldwervingsacties, jaarrekeningen en begrotingen, prognoses etc. Al die verschillende werkzaamheden  kunnen wij voor u verrichten.

Het juiste advies

Wij hebben tevens de kennis in huis en zijn bereid adviezen te verstrekken die op uw gemeente zijn toegesneden.

Continuiteit

Kerkelijke administraties worden dikwijls door één persoon gerund en steunen doorgaans op vrijwilligers met hun eigen, goede manier van werken. Maar wisseling van vrijwilligers komt relatief veel voor en uitval door ziekte komt eveneens voor. Kerkelijk Bureau Salland levert continuïteit in de werkzaamheden. Er is altijd iemand die het stokje overneemt!

Dichtbij uw gemeente

Een belangrijk uitgangspunt van het Kerkelijk Bureau Salland is de regionale functie. Uw plaatselijke omstandigheden, wensen en ideeën kunnen daarom het best behandeld worden door onze vakmensen, die uw gemeente kennen. Daardoor kan het advies van het Kerkelijk Bureau Salland bijdragen aan een financieel gunstig gemeenteprofiel.

Persoonlijke relatie

Aan de persoonlijke relatie hechten wij veel waarde. Immers als die er is, staan we echt dicht bij uw gemeente en wordt tastbaar wat we voor elkaar kunnen betekenen. Daardoor worden lijnen niet alleen spreekwoordelijk, maar ook daadwerkelijk kort.


Een eerste gesprek

Elkaar even de hand schudden. Zo maar, zonder verplichtingen of handtekeningen onder contracten.

Gewoon kennismaken en elkaar vertellen wat we kunnen en willen.
Wilt u nadere informatie over wat wij voor u zouden kunnen betekenen? Dan zijn wij graag bereid bij u te komen.

U hoeft dan slechts naar het Kerkelijk Bureau Salland te bellen voor een afspraak.